АКТУАЛНО

АКТУАЛНО2023-05-18T14:59:45+03:00
1905, 2023

Общата селскостопанска политика: 2023—2027 г.

От |19.05.2023|Категория: Актуално|

Общата селскостопанска политика е от ключово значение за гарантиране на бъдещето на селското и горското стопанство, както и за постигане на целите на Европейския зелен пакт.   На 2 декември 2021 г. бе официално прието споразумението за реформа на общата селскостопанска политика (ОСП). Новото законодателство, което влезе в сила на 1 януари 2023 г., проправя пътя към по-справедлива, по-екологична и основана в [...]

1905, 2023

Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове – важното

От |19.05.2023|Категория: Актуално|

Стратегическият план за развитие в земеделието доведе до редица нормативни промени, свързани с кандидатстването за интервенции под формата на Директни плащания.  Една от тези промени касае кандидатстването по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове. Съгласно чл.25, Ал.4 от Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата [...]

1905, 2023

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

От |19.05.2023|Категория: Актуално|

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ е единствената акредитирана разплащателна агенция в РБ за прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП ) и съгласно § 1, т.13 от ДР на ЗПЗП е специализирана акредитирана структура за приемане на заявления, проверки на условията и извършване на плащания от Европейските земеделски фондове и за прилагане на пазарни мерки. Ежегодно земеделските производители [...]

Go to Top